Hvor står du alene?

Hvor står du alene i dit liv? Hvor er du nødt til at stå og gå selv? Men også – hvor har du evner fra tidligere liv til at stå selv?

Det fortæller den nye planet Makemake om.

 

Makemake – ny planet og nye tider

Makemake blev opdaget i 2005, og den er navngivet i 2008 efter den skabende gud på Påskeøerne. Denne navngivning af en planet i vores solsystem bryder med den gamle kaldæiske tradition, hvor navngivning skete ud fra det romersk-græske gudeparnas.

Derfor varsler den indgangen til en ny og mere global tid, som er meget passende for vores nutid. Det er i sandhed nye tider.

Makemake er en dværgplanet og plutoide, dvs. den befinder sig længere ude i solsystemet end Pluto og har dermed en meget lang omløbstid om Solen. Dvs, at Makemake bevæger sig meget langsomt rundt i sin bane.

 

Makemake – der hvor du står alene

Astrologisk set fortæller Makemake om selvstændighed, om det at stå helt selv uden støtte og rygklapperi fra andre mennesker. Symbolsk set har Påskeøerne, der er placeret midt i Stillehavet – milevidt fra alting, stået helt alene, så tydningen smager rigtigt i min mund og mit indre. De nævnte tydninger er på et teoretisk niveau endnu, da Makemake er ny i den astrologiske verden. Men som nævnt oplever jeg disse tydningsteorier som rigtige.

Makemake viser, der hvor du står alene i dit liv. Og den viser samtidig, hvor du har stået alene i tidligere liv, og dermed har godset med i bagagen til at gøre det i dette liv.

Dette vil ofte opleves ubehageligt i de unge år, hvor de fleste unge mennesker ønsker at være en del af fællesskabet.

 

Hvordan virker Makemake i dit horoskop? 

Makemakes virkning ses i dit horoskop i det hus, som den står i (fx. i 4. hus står du alene i hjemmet, i 10. hus står du alene i din karriere og i offentlighedens øjne, osv.).

Derudover er Makemakes placering i tegn vigtig, men da Makemake som nævnt bevæger sig utroligt langsomt (og dens virkning i tegn dermed er ens for rigtig mange mennesker), er huset det vigtigste for dig.

Når du vil se på Makemakes virkning i horoskop, kan du se på både virkningen i dit fødselshoroskop, dvs. hvor i dit liv står du alene. Men også transit påvirkningen, dvs. hvornår bliver Makemake aktiveret i dit horoskop, dvs. hvornår skal du i særlig grad stå alene.

 

Eksempel på Makemakes virkning i et horoskop

I eksempel fødsels-horoskopet ses Makemake udpeget med en gul pil (symbol forslag er er “M” med et kors under) i 12. hus. Dermed skal klienten står alene spirituelt – klienten kan ikke have en guru. Klienten skal stå alene indeni.

I eksempel progressions-horoskopet herunder for samme klient ses der på, hvad der sker i klientens liv lige nu.

Et progressivt horoskop består af en kombination af et fødselshoroskop og et transit plus progressionshoroskop (de sidste to indeholder tekniske termer, som jeg ikke vil gå dybere ind i her).

I den indre ring i horoskopet ses klientens fødselshoroskop, og i den ydre ring står de planeter der påvirker klienten.

I eksempel horoskopet udpeges igen Makemake i 12. hus, og ligeledes Saturn, der står en den ydre ring. Dermed vises det, at Saturn påvirker Makemake lige nu.

Dette påvirkning betyder, at det er tid til at (Saturn) gå selv spirituelt, at stå alene indeni (Makemake i 12. hus).

Denne tydning opleves rigtig for klienten, der tager sig et år uden spirituelle eller andre uddannelsesforløb, men istedet vil mærke ind i og gå sin egen vej.

***

Hvis du er blevet nysgerrig på, hvor Makemake står i dit eget horoskop – og dermed hvor du står alene, så find Makemake i dit horoskop med hjælp fra min gratis guide herunder:

 

[hcshort id=”13″]

 

Ny type særlig sensitivitet – den nye planet Haumea

Planeten Haumea er en af de nyest opdagede dværgplaneter.

Den er navngivet i september 2008. Ved dens navngivelse gik ind i menneskehedens kollektive bevidsthed, og vi fik dermed bevidst adgang til Haumeas energi. Indtil da havde Haumea fungeret på et ubevidst kollektivt og individuelt bevidsthedsplan.

Haumeas astrologiske betydning er under udforskning af astrologer. En udforskning der ventes at tage op til de næste 10 år. Det er en utrolig spændende proces, som jeg selv har kastet mig ud i – jeg skrev mit afgangsspeciale fra Astrologisk Akademi om Haumea og særlig sensitivitet.

Dette blog indlæg tager afsæt i mit speciale.

 

Haumea – den nye pige i klassen 

Planeten Haumea ser fysisk sådan ud – lidt ellipse formet. Mens den mytologiske afbildning af Haumea kan se sådan ud.

Haumeas astrologiske symbol er foreløbigt foreslået (af Claus Houlberg) til:

 

Nye planeter  og deres betydning

Når en ny planets astrologiske betydning skal fastslås, er der flere niveauer at tage fat i:

  • Den mytologiske symbolik bag navnet, som planeten gives.
  • De begivenheder, der sker i samtiden, ved plantens opdagelse og navngivelse.
  • Tolkningsmæssig erfaring, dvs. astrologens benarbejde med at tolke massevis af horoskoper og holde det op mod klientens oplevelse af eget liv.
  • Et teknisk astrologisk punkt mere, som jeg ikke vil gå ind her. Hvis du vil vide mere, kan du følge med i Astrologisk Selskabs blad Astrologikon.

 

Haumea – liv og død

Tydningsmæssigt – med udgangspunkt i ovennævnte punkter til undersøgelse – ser Haumea ud til at have med liv og død at gøre.

Mytologisk er planeten Haumea navngivet efter den Hawaianske gudinde for fødsler. Denne gudinde har en særlig evne til at give liv ud af alle kropsåbninger, dermed er hun utroligt fertil.

Haumeas betydning har med både det livgivende og døden at gøre. Hvor Haumea fjerner det, som står i vejen for, at liv kan komme til, dvs. hun fjerner døde former.

Haumeas placering i dit horoskop viser, hvor du skal give liv, og hvordan du skal det.

Hvis du vil vide mere om, hvor Haumea er placeret i dit eget horoskop, kan du tilmelde dig min inspirationsmail nederst i blog indlægget. Du får som gave en e-guide, der lærer dig at lægge din eget horoskop (selv horoskop tegningen) – med de nye planeter, herunder Haumea.

 

Særlig sensitivitet og Haumea

Den nuværende hypotese om Haumeas betydning indbefatter en tese om, at den giver særlig sensitivitet på linje med de andre trans-saturniske planeter (hvis du ønsker at vide mere om sensitivitet astrologisk set, kan du se dette blog indlæg).

Dette undersøgte jeg i mit speciale med udgangspunkt i flere klient horoskoper.

Min konklusion er, at tesen ser ud til at være rigtigt.

 

Haumea – en evne til at mærke liv og arbejde med liv

Jeg undersøgte specifikt kropslig sensitivitet og Haumea.

Kropslig Haumea sensitivitet ser ud til at give en fysisk evne til at mærke liv eller mangel på liv (dvs. død) omkring sig, og en evne til at arbejde med at give liv. Den giver også et behov for at være steder, der indeholder liv (i modsætning til døde tilstande/steder).

Dermed er kropsligt Haumea sensitive også ofte glade for at være i naturen, da den indeholder en stor mængde liv.

 

Haumea – et eksempel på kropslig Haumea sensitivitet

Her ses et eksempel på en person, der er kropsligt Haumea sensitiv: Den gule pil udpeger planeten Haumea, der står sammen med ascendanten (i konjunktion), hvilket giver denne type sensitivitet.

Tydningsmæssigt virker dette korrekt, da personen oplever en særlig evne til at mærke liv eller mangel på liv omkring sig, og ligeledes en evne til at arbejde med det livgivende.

 

Haumea sensitivitet og Neptun – hvordan det kan opleves

Personen fra eksemplet oplever en evne til at mærke i blomster og planter, hvor megen og hvilken type energi er er i dem på et givent tidspunkt i deres vækst cyklus. Dette er utroligt brugbart for hende, da hun laver blomsterremedier, og dermed ved præcis hvornår det er bedst at lave et blomsterremedie på en given blomst eller plante. Personen oplever, at hun kan scanne en blomst’ energi niveau, når hun går forbi den.

Dette er sandsynligvis en kombination af den kropslige Haumea sensitivitet og en forbindelse mellem Haumea og Neptun, hvor Neptun giver en scanne-effekt.

 

Viden om Haumea

Hvis du vil vide mere om Haumea og/eller de andre nye planeter, kan du følge med her på bloggen. Jeg fortsætter med at forske i de nye planeter – især efter min tilbagevenden fra barsel i 2016.

Vil du se Haumeas placering i dit eget horoskop? Tilmeld dig herunder og få e-guiden, der kan hjælpe:

[hcshort id=”10″]

 

Haumea – en af de nye planeter der opgraderer dig til fremtiden

Dværg planten Haumea er en del af opgraderingen til fremtiden – der er kommet 4 nye dværgplaneter til det astrologiske univers siden 2006. Denne opgradering betyder, at du får et “nyt” horoskop, og erfaringen so far viser mere præcise tolkninger, ikke større forvirring pga. flere planeter, som man ellers godt kunne tro.

Ugens korte video blogindlæg spørger: Hvilke betydninger har Haumea? Hvad betyder Haumea for dig?

Det lovede link til videoen om særlig sensitivitet astrologisk set – find det her.

Er du blevet nysgerrig på Haumeas placering i dit eget horoskop, kan du finde programmer (Horoscope Live Editor eller astro.com) til at lægge dit “nye” horoskop her. Haumeas astrologiske symbol er foreslået til at se sådan ud:. Og bruges indtil videre i programmet Horoscope Live Editor.

Hvis du gerne vil have meget mere viden om Haumea og de andre nye dværgplaneter – så følg med her. Du kan skrive dig på listen oppe til højre og få besked, når der er nye blog indlæg.

* * *

Nu hører jeg rigtigt gerne fra dig. Er du interesseret i de nye planeter? I Haumea? Og hvad der sker med dit eget horoskop? Smid en kommentar til mig herunder. Jeg vil elske at høre fra dig.

Og hvis du kunne bruge indlægget, så husk at like og dele det, så dine venner også kan blive inspirerede.

[hcshort id=”13″]