Man må ikke lyve for børn – især ikke sandheds sensitive børn

Og hvorfor må man så ikke lyve for dem?

Altså, psykologerne kan sige en masse om dette, og de siger det bedre end jeg. Men astrologisk set er det en dårlig ide at lyve for Eris (dvs. sandheds) sensitive, fordi de er sensitive overfor løgn. Dvs. de kan mærke, når du lyver.

 

Eris – sandhedsplaneten

Dværgplaneten Eris er en af de 4 nye planeter i det astrologiske rum. Eris er nyopdaget, navngivet i 2006 og fysisk beliggende længere ude end Pluto. Dvs. den er kendt som en plutoide.

Den astrologiske betydning af Eris er stadig under afsøgning, men teoretisk arbejdes der på Astrologisk Akademi med en tydning af Eris som den nye hersker i tegnet Vægten (Venus forlader dermed tegnet).

Eris har betydning som sandhedssøgeren.

 

Eris og sensitivitet

Teoretisk arbejdes der med en hypotese om, at alle de transsaturnske planeter giver forskellige typer særlig sensitivitet (læs mere her).

Eris giver en type sensitivitet, der handler om sandheden, dvs. er du Eris sensitiv, så kan du mærke, om noget er sandt eller falsk. Dermed kan du mærke, om mennesker lyver for dig.

Der er selvsagt forskel på, hvilket niveau du er sensitiv på – om det er fysisk, følelsesmæssig eller tankemæssigt.

 

Eksempel på Eris sensitivitet

Herunder kan du se et eksempel på et menneske, der er Eris sensitiv. Eris er symbolsk vist som “Venus tegnet med en streg gennem cirklen”, og den er udpeget med den gul pil til højre.

Personen er Eris sensitiv følelsesmæssigt, da pilen til venstre udpeger Månen. Personen er også tankemæssigt sensitiv, og sandsynligvis også fysisk sensitiv (selvom dette ikke er vist). Dermed kan denne person siges at være “en menneskelig løgnedetektor”.

Han vil kunne mærke, om noget er sandt eller ej.

Dermed vil han sandsynligvis ofte have en oplevelse af at være upopulær, for han vil også sige, når noget ikke er sandt i hans oplevelse. Og dette er i mange sammenhænge upopulært.

 

Og hvorfor er det så, du ikke må lyve for de sandhedssensitive?

Fordi de afslører løgnen…

Og forestil dig lige, hvor ubelejligt det kan blive.

Mere vigtigt er det i min opfattelse, at hvis det er dine sandhedssensitive børn, du lyver for, så forvirrer du dem. Her kan psykologien igen sige ting bedre end jeg – men forestil dig et barn, der i sig selv oplever en ting, men hører dig sige noget andet. Det fører til et barn, der ikke stoler på sig selv og sin egen virkelighedsopfattelse.

Så en anden grund til, at du ikke må lyve for disse børn (eller nogen børn) er, at de kan komme til at føle sig forkerte mm.

 

Er du eller dine børn Eris sensitiv/e?

Vil du vide, om du er Eris sensitiv? Eller om dine børn er?

Jeg anbefaler en konsultation hos en god astrolog, der arbejder med sensitivitet, hvis du vil vide mere. Find din astrolog her.

Senere kommer jeg med produkter, der kan lære dig selv at se dette – meld dig til inspirationsmailen og få adgang til dem, når de er klar. Meld dig til i boksen herunder.

 

Nåe ja, og så er der det der med julemanden – er det løgn at fortælle det til børn?

Lige præcis her synes jeg faktisk, at det er helt ok. 🙂

***

[hcshort id=”10″]

 

5 effektive nøgler til at forstå dit barn bedre med horoskop tydning

Som forælder er det ens store ønske at kunne hjælpe sit barn igennem livet på bedste vis. Der er mange måder at gøre det på – og mange måder at finde hjælp til det på.

En god måde er at forstå sit barn bedst og dybest muligt. Dette er horoskop tydning en effektiv mulighed til, da der her ses direkte på barnets* medbragte “gavepose”, som horoskopet er.

Der er forskellige måder at skabe denne forståelse med horoskopet som redskab. Herunder tager jeg fat i de 5 – i mine øjne – bedste.

 

De 5 effektive nøgler i horoskopet

 • Fødselshoroskop tydning – hvilke evner og udfordringer har dit barn? Og dermed hvordan kan du hjælpe det?
 • Måne – hvilke temperamenter har dit barn og du?
 • Synastri – hvordan påvirker i hinanden?
 • Sol-Måne – har I kendt hinanden i tidligere liv?
 • Sensitivitet – er dit barn sensitivt?

 

Barnets fødselshoroskop

Dit barns fødselshoroskop er et visuelt symbol på, hvilke evner og udfordringer som dit barn har med sig i dette liv. Gennem en tolkning kan astrologen hjælpe dig til at forstå, hvad dit barn indeholder, hvilke muligheder og udfordringer, det har.

 

Temperamenter – Måne samspil

Månen i barnets horoskop er vigtig at forstå, fordi det er barnets temperament (Månen symboliserer også på den ene side miljøets påvirkning af barnet og og på den anden side moderen, men dette bliver et andet blog indlæg). Temperamentet er der, hvor mennesker reagerer, før de når at tænke. Og er derfor der, hvor vi oftest løber ind i hinanden negativt.

Børn lever i deres Måne, og derfor er det vigtigt for dig at forstå denne side af dit barn.

Ligeledes er det vigtigt at forstå, hvordan I påvirker hinanden Måne-mæssigt – dvs. der, hvor I handler ubevidst og umiddelbart. Dette er en del af synastri tolkning.

 

Hvordan påvirker I hinanden – Synastri

Ved brug af dit barns og dit fødselshoroskop kan det ses, hvordan I påvirker hinanden som mennesker. Og dermed kan det ses, hvordan du bedst kan hjælpe dit barn igennem livet. Det kan ses både, hvordan I påvirker hinanden negativt og positivt. Denne viden er for en forælder guld værd.

Billedet herunder viser en synastri – altså hvordan I påvirker hinanden.  Rent teknisk lægger man de to horoskoper sammen, dvs. det ene horoskop lægges oveni det andet. Inderst i cirklen er det ene fødselshoroskop, mens udenom cirklen er det andet horoskop sat.

 

Karma – kender I hinanden fra tidligere liv?

Det er nogen gange muligt at se, om I har kendt hinanden fra tidligere liv i horoskopet. En klassisk kombination er en Sol-Måne forbindelse i en synastri mellem to mennesker. Dvs. eksempelvis hvor din Sol falder sammen med dit barns Måne, når de to horoskoper lægges oveni hinanden. (der findes naturligvis flere kombinationer end Sol-Måne, der viser en sådan relation – dette er blot klassiske)

Hvis I har kendt hinanden i tidligere liv, har I sandsynligvis noget karma på spil overfor hinanden. Jeg kender ikke til en horoskop tydnings teknik, der kan sige mere om denne karma. Men det er værdifuld viden for dig som forælder, at det er sådan.

 

Er dit barn sensitivt?

Dit barns horoskop afslører, om og hvordan dit barn er sensitivt. Hvis det er det.

Med udgangspunkt i dit barns horoskop, kan dit barns sensitivitet ses meget præcist. Dermed kan du få hjælp til at håndtere dit barns sensitive sider. Og til at kunne guide dit barn til selv at kunne håndtere sin sensitivitet.

Hvis du vil udforske sensitivitet astrologisk set, kan du se blog indlægget her, eller melde dig til min inspirationsmail og få mine 5 videoer om dette. Tril lidt længere ned og tilmeld dig, hvis du mærker lysten til det.

 

Få hjælp til forståelse af dit barn med horoskop tydning

Claus Houlberg laver brugbare synastri tolkninger af dit barn og dit horoskop. Vær dog opmærksom på, at du skal have tolket dit eget horoskop hos ham først, før han laver synastri. Find ham på linket herunder.

Eller en anden astrolog, der tiltaler dig. Find din astrolog her

*Bemærk, du kan kun få lavet disse tydninger af dit barns horoskop, så længe barnet er under 18 år. Derefter er barnet (den unge voksne) myndig, og tydninger kan kun ske ved barnets tilstedeværelse og samtykke. (Forskellige astrologer har selvfølgelig forskellige holdninger)

***

[hcshort id=”10″]

 

Hvad har dit barn arvet fra sin far? Om fædreløse børn, donorbørn og biologisk arv i horoskopet

Den fysisk fraværende far har spillet en stor rolle i mange børns liv. Om det har skyldtes skilsmisse, dødsfald eller har med tidens nye mødretype: de selvvalgte singlemødre, der får hjælp til børnefødsler af sæd donore, at gøre er underordnet. En fraværende biologisk far er resultatet.

Mange børn har savnet at forstå deres arv fra deres biologiske mandlige ophav. Og i tilfældet med donorbørn er det endnu mere sat på spidsen: Donorbørnene og deres mødre ved ikke, hvordan donoren ser ud eller er som menneske.

Ville det ikke være fantastisk, hvis der var hjælp at få? Hvis en mor til et donorbarn kunne forstå og hjælpe sit barn med dets biologiske arv fra det maskuline ophav? (hvis hun ønsker det)

Barnets horoskop giver svaret: I barnets horoskop kan (den biologiske) far og mor ses som henholdsvis Saturn og Månen. Den biologiske og adfærdsmæssige arv kan forstås ved at studere disse to planeters placering nærmere.

 

Hvem kan have glæde af dette?

Hvem kan have glæde af denne viden fra horoskopet, hvor det centrale spørgsmål er: Hvad har mit barn (eller jeg) arvet fra sin (min) biologiske far?

 • Mødre der skal tage sig af børn, der ikke kender (eller har kontakt til) deres biologiske fædrene ophav uanset årsag. Det kan være adoptivbørn, donorbørn, skilsmissebørn oa.
 • Børnene selv, når de bliver gamle nok til at kunne bruge denne viden.
 • Voksne, der ikke har kendt eller haft kontakt til deres far og som søger afklaring på deres biologiske arv.

 

Hvorfor kan disse mødre (og børn/voksne) have glæde af denne viden?

 • For at børnene kan forstå sig selv og kunne skabe sin egen identitet.
 • Mødre kan lære den anden biologiske side af deres børns ophav at kende (hvis de ønsker dette).
 • For at mødrene kan hjælpe og selv forstå et barn, der vokser op (hvad har det brug for, hvorfor reagerer det, som det gør. Og ved donorbørn måske: hvorfor ser det ud, som det gør)

 

Den biologiske far i horoskopet – Saturn

Saturn i et barns (og en voksens) horoskop repræsenterer den biologiske far, derfor kan det ses, hvad barnet arver fra faderen.

Saturn er dog også alle faderroller og autoriteter, fx din chef. Derfor kan der lægges flere tolkninger ind over Saturns rolle, men det ændrer ikke på, at Saturn kan vise den biologiske arv fra far (eller donor).

I horoskopet undersøges Saturns placering i:

 • Tegn
 • Hus
 • Aspekt

 

Stærk biologisk arv fra far

Faktorer, der især er interessante at se efter, er Saturn i 1. hus. 1. hus er kroppen og adfærd, og med Saturn i 1. hus vil et barn se ud og (til en vis grad) opføre sig som sin far. Så her ses en stærk biologisk arv.

Andre stærke arv faktorer er konjunktion af Saturn og Solen. Solen står for jeg’et, og med Saturn sammen med den, så er barnet ligesom far – barnet minder om sin far.

Det er muligt at gå langt dybere i denne undersøgelse af den biologiske arv, hvis du går til en god astrolog. Følg linket herunder.

 

Mor og flere roller – Saturn og Månen

I horoskopet repræsenteres moderen ved planeten Månen, og dermed kan det også ses, hvad du har arvet fra mor (dette bliver dog et andet indlæg).

Dog skal det nævnes, at det er muligt, at mor kan repræsentere Saturn, dvs. autoriteten/faderen for barnet. I tilfælde, hvor mor skal (eller blot gør) tage både fader og moder rollen på sig, kan dette ske. Eksempel er mødre til donorbørn og andre alenemødre.

 

Vil du vide mere om, hvad du har arvet fra din far? Eller hvad dit barn arver fra sin biologiske far? Jeg anbefaler en konsultation hos en god astrolog. Find din astrolog her.

 

*Bemærk, du kan kun få lavet disse tydninger af dit barns horoskop, så længe barnet er under 18 år. Derefter er barnet myndig, og tydningerne kan kun ske ved barnets tilstedeværelse og samtykke. (Forskellige astrologer har selvfølgelig forskellige holdnin

***

Blev du inspireret af indlægget? Så husk at dele det på de sociale medier – brug deleknapperne øverst. 🙂

[hcshort id=”10″]

Kan det ses i horoskopet hvor mange børn jeg får?

Det blev jeg spurgt om en dag – “kan du se i horoskopet, hvor mange børn jeg får?

I rigtig mange kvinders (og mænds) liv fylder børn meget. Om det er ønsket om at få børn, de børn de har fået eller fraværet af børn. Så det er fuldt forståeligt, at dette spørgsmål kommer til astrologen.

 

Nye tider – ny astrologi

Mit svar er: Jeg kender ikke en måde at se det på. Idag arbejder astrologer i Danmark med en anden type astrologi end den, der tidligere var almindelig. Borte er den ydre, begivenheds-orienterede astrologi, hvor mennesker var, hvad miljøet og opvæksten gjorde os til. Hvor vi var ofre for skæbnen og blot blev tildelt en pose “sådan bliver dit liv”.

 

Udvikling og fri vilje

Den type astrologi, som danske astrologer praktiserer idag, er blevet opgraderet – og tak for det! Vi arbejder nu med psykologisk astrologi, der ser på udviklings-potentialet i horoskopet.

Det betyder, at vi ser på dit horoskop som en pose muligheder, du har fået med herned i dette liv. Hvordan du forvalter dem – hvad du gør med dit liv, er op til dig. Hermed indføres en mulighed for udvikling. Og den frie vilje.

Så nej, jeg kan ikke sige dig, hvor mange børn du får. Men jeg se, hvilket forhold du har til børn og det at få børn – og hvad der skal til for, at du kan få børn.

 

Dig og det at få børn

I dit horoskop holder dine børn til i 5. hus. Der kan det ses, hvordan du har det med børn. Og om der fx kan være en blokering på at få børn for dig.

For der kan eksempelvis ligge en blokering i dit horoskop, der gør, at du aktivt må vælge børn til – at hvis du ikke tager en beslutning – så får du måske slet ikke nogen. Og sikke tragisk det ville være, hvis du ønsker at få dine egne børn.

 

Blokering på at få børn – et eksempel 

Herunder ser du en kvindes horoskop, hvor der er en blokering på at få børn.

Det ses ved, at der er en forbindelse mellem planeten Pluto og flere planeter i 5. hus.

Den gule pil viser 5. hus. Mens den grønne pil til venstre viser Pluto, og den grønne pil til højre viser konjunktionen (en tilstand hvor flere planeter står sammen) i 5. hus af Jupiter, Merkur og Solen.

 

Børn og valget

Med en Pluto blokering på 5. hus kan kvinden med horoskopet herover – eller du, hvis du har en sådan – godt få børn. Men det kræver en aktiv beslutning af dig, og handling på denne beslutning.

Kvinden fra horoskopet herover er et glimrende eksempel – hun får barn, men der har ligget en lang proces bag. Og det at tage beslutningen om at få børn har været nødvendig og central i hendes forløb.

* * *

Vil du se dit eget 5. hus? Få e-guiden, der kan lære dig at lægge dit eget horoskop, så du kan se dit 5. hus – meld dig til herunder.

Husk at dele indlægget, hvis du blev inspireret af det. Måske kender du nogen, der kan få glæde af at læse det? Brug de sociale medie knapper øverst til venstre.

[hcshort id=”10″]