5 effektive nøgler til at forstå dit barn bedre med horoskop tydning

Som forælder er det ens store ønske at kunne hjælpe sit barn igennem livet på bedste vis. Der er mange måder at gøre det på – og mange måder at finde hjælp til det på.

En god måde er at forstå sit barn bedst og dybest muligt. Dette er horoskop tydning en effektiv mulighed til, da der her ses direkte på barnets* medbragte “gavepose”, som horoskopet er.

Der er forskellige måder at skabe denne forståelse med horoskopet som redskab. Herunder tager jeg fat i de 5 – i mine øjne – bedste.

 

De 5 effektive nøgler i horoskopet

 • Fødselshoroskop tydning – hvilke evner og udfordringer har dit barn? Og dermed hvordan kan du hjælpe det?
 • Måne – hvilke temperamenter har dit barn og du?
 • Synastri – hvordan påvirker i hinanden?
 • Sol-Måne – har I kendt hinanden i tidligere liv?
 • Sensitivitet – er dit barn sensitivt?

 

Barnets fødselshoroskop

Dit barns fødselshoroskop er et visuelt symbol på, hvilke evner og udfordringer som dit barn har med sig i dette liv. Gennem en tolkning kan astrologen hjælpe dig til at forstå, hvad dit barn indeholder, hvilke muligheder og udfordringer, det har.

 

Temperamenter – Måne samspil

Månen i barnets horoskop er vigtig at forstå, fordi det er barnets temperament (Månen symboliserer også på den ene side miljøets påvirkning af barnet og og på den anden side moderen, men dette bliver et andet blog indlæg). Temperamentet er der, hvor mennesker reagerer, før de når at tænke. Og er derfor der, hvor vi oftest løber ind i hinanden negativt.

Børn lever i deres Måne, og derfor er det vigtigt for dig at forstå denne side af dit barn.

Ligeledes er det vigtigt at forstå, hvordan I påvirker hinanden Måne-mæssigt – dvs. der, hvor I handler ubevidst og umiddelbart. Dette er en del af synastri tolkning.

 

Hvordan påvirker I hinanden – Synastri

Ved brug af dit barns og dit fødselshoroskop kan det ses, hvordan I påvirker hinanden som mennesker. Og dermed kan det ses, hvordan du bedst kan hjælpe dit barn igennem livet. Det kan ses både, hvordan I påvirker hinanden negativt og positivt. Denne viden er for en forælder guld værd.

Billedet herunder viser en synastri – altså hvordan I påvirker hinanden.  Rent teknisk lægger man de to horoskoper sammen, dvs. det ene horoskop lægges oveni det andet. Inderst i cirklen er det ene fødselshoroskop, mens udenom cirklen er det andet horoskop sat.

 

Karma – kender I hinanden fra tidligere liv?

Det er nogen gange muligt at se, om I har kendt hinanden fra tidligere liv i horoskopet. En klassisk kombination er en Sol-Måne forbindelse i en synastri mellem to mennesker. Dvs. eksempelvis hvor din Sol falder sammen med dit barns Måne, når de to horoskoper lægges oveni hinanden. (der findes naturligvis flere kombinationer end Sol-Måne, der viser en sådan relation – dette er blot klassiske)

Hvis I har kendt hinanden i tidligere liv, har I sandsynligvis noget karma på spil overfor hinanden. Jeg kender ikke til en horoskop tydnings teknik, der kan sige mere om denne karma. Men det er værdifuld viden for dig som forælder, at det er sådan.

 

Er dit barn sensitivt?

Dit barns horoskop afslører, om og hvordan dit barn er sensitivt. Hvis det er det.

Med udgangspunkt i dit barns horoskop, kan dit barns sensitivitet ses meget præcist. Dermed kan du få hjælp til at håndtere dit barns sensitive sider. Og til at kunne guide dit barn til selv at kunne håndtere sin sensitivitet.

Hvis du vil udforske sensitivitet astrologisk set, kan du se blog indlægget her, eller melde dig til min inspirationsmail og få mine 5 videoer om dette. Tril lidt længere ned og tilmeld dig, hvis du mærker lysten til det.

 

Få hjælp til forståelse af dit barn med horoskop tydning

Claus Houlberg laver brugbare synastri tolkninger af dit barn og dit horoskop. Vær dog opmærksom på, at du skal have tolket dit eget horoskop hos ham først, før han laver synastri. Find ham på linket herunder.

Eller en anden astrolog, der tiltaler dig. Find din astrolog her

*Bemærk, du kan kun få lavet disse tydninger af dit barns horoskop, så længe barnet er under 18 år. Derefter er barnet (den unge voksne) myndig, og tydninger kan kun ske ved barnets tilstedeværelse og samtykke. (Forskellige astrologer har selvfølgelig forskellige holdninger)

***

[hcshort id=”10″]

 

Hvad har dit barn arvet fra sin far? Om fædreløse børn, donorbørn og biologisk arv i horoskopet

Den fysisk fraværende far har spillet en stor rolle i mange børns liv. Om det har skyldtes skilsmisse, dødsfald eller har med tidens nye mødretype: de selvvalgte singlemødre, der får hjælp til børnefødsler af sæd donore, at gøre er underordnet. En fraværende biologisk far er resultatet.

Mange børn har savnet at forstå deres arv fra deres biologiske mandlige ophav. Og i tilfældet med donorbørn er det endnu mere sat på spidsen: Donorbørnene og deres mødre ved ikke, hvordan donoren ser ud eller er som menneske.

Ville det ikke være fantastisk, hvis der var hjælp at få? Hvis en mor til et donorbarn kunne forstå og hjælpe sit barn med dets biologiske arv fra det maskuline ophav? (hvis hun ønsker det)

Barnets horoskop giver svaret: I barnets horoskop kan (den biologiske) far og mor ses som henholdsvis Saturn og Månen. Den biologiske og adfærdsmæssige arv kan forstås ved at studere disse to planeters placering nærmere.

 

Hvem kan have glæde af dette?

Hvem kan have glæde af denne viden fra horoskopet, hvor det centrale spørgsmål er: Hvad har mit barn (eller jeg) arvet fra sin (min) biologiske far?

 • Mødre der skal tage sig af børn, der ikke kender (eller har kontakt til) deres biologiske fædrene ophav uanset årsag. Det kan være adoptivbørn, donorbørn, skilsmissebørn oa.
 • Børnene selv, når de bliver gamle nok til at kunne bruge denne viden.
 • Voksne, der ikke har kendt eller haft kontakt til deres far og som søger afklaring på deres biologiske arv.

 

Hvorfor kan disse mødre (og børn/voksne) have glæde af denne viden?

 • For at børnene kan forstå sig selv og kunne skabe sin egen identitet.
 • Mødre kan lære den anden biologiske side af deres børns ophav at kende (hvis de ønsker dette).
 • For at mødrene kan hjælpe og selv forstå et barn, der vokser op (hvad har det brug for, hvorfor reagerer det, som det gør. Og ved donorbørn måske: hvorfor ser det ud, som det gør)

 

Den biologiske far i horoskopet – Saturn

Saturn i et barns (og en voksens) horoskop repræsenterer den biologiske far, derfor kan det ses, hvad barnet arver fra faderen.

Saturn er dog også alle faderroller og autoriteter, fx din chef. Derfor kan der lægges flere tolkninger ind over Saturns rolle, men det ændrer ikke på, at Saturn kan vise den biologiske arv fra far (eller donor).

I horoskopet undersøges Saturns placering i:

 • Tegn
 • Hus
 • Aspekt

 

Stærk biologisk arv fra far

Faktorer, der især er interessante at se efter, er Saturn i 1. hus. 1. hus er kroppen og adfærd, og med Saturn i 1. hus vil et barn se ud og (til en vis grad) opføre sig som sin far. Så her ses en stærk biologisk arv.

Andre stærke arv faktorer er konjunktion af Saturn og Solen. Solen står for jeg’et, og med Saturn sammen med den, så er barnet ligesom far – barnet minder om sin far.

Det er muligt at gå langt dybere i denne undersøgelse af den biologiske arv, hvis du går til en god astrolog. Følg linket herunder.

 

Mor og flere roller – Saturn og Månen

I horoskopet repræsenteres moderen ved planeten Månen, og dermed kan det også ses, hvad du har arvet fra mor (dette bliver dog et andet indlæg).

Dog skal det nævnes, at det er muligt, at mor kan repræsentere Saturn, dvs. autoriteten/faderen for barnet. I tilfælde, hvor mor skal (eller blot gør) tage både fader og moder rollen på sig, kan dette ske. Eksempel er mødre til donorbørn og andre alenemødre.

 

Vil du vide mere om, hvad du har arvet fra din far? Eller hvad dit barn arver fra sin biologiske far? Jeg anbefaler en konsultation hos en god astrolog. Find din astrolog her.

 

*Bemærk, du kan kun få lavet disse tydninger af dit barns horoskop, så længe barnet er under 18 år. Derefter er barnet myndig, og tydningerne kan kun ske ved barnets tilstedeværelse og samtykke. (Forskellige astrologer har selvfølgelig forskellige holdnin

***

Blev du inspireret af indlægget? Så husk at dele det på de sociale medier – brug deleknapperne øverst. 🙂

[hcshort id=”10″]

Hvorfor skal du ikke kigge på dit stjernetegn når du søger en kæreste?

Den populære beskrivelse “dit stjernetegn” betyder dit Sol-tegn, dvs. det tegn som Solen stod i på din fødselsdag. Solen står astrologisk for dit jeg. Mens Månen står for en anden side af dig – en side,  der oftest er vigtigere i kærlighedsforhold end Solen.

Så Månen er vigtig – både når du søger en kæreste, men også når du skal pleje dit parforhold.

 

Dit Måne stjernetegn

De 3 vigtigste elementer i dit horoskop er din Sol, Måne og Ascendant. Istedet for at kigge på dit “stjernetegn” – dit Soltegn, skal du kigge på det stjernetegn, som din Måne står i. Fordi Solen er dit jeg, mens Månen er dit temperament, dine følelser, dine ubevidste sider. Månen er den måde, du reagerer på, før du når at tænke.

Og dermed er det selvfølgelig på Måne niveau, at vi får problemer med vores partner, vores kæreste, vores ægtefælle (og vores familie, venner, osv. Det er et blog indlæg til en anden gang).

 

Elementerne

I astrologien er der 4 elementer: Luft, ild, vand og jord. Alle planeter i dit fødselshoroskop er placeret i og præget af ét af disse elementer. Det er din Måne også. Og dette er afgørende for, hvordan du er som menneske, da Månen har med dine følelser, dit temperament, det miljø du kommer fra – alle disse ting – at gøre.

 

Måne i element

Der kan siges meget om Måner i element, men her går jeg kort igennem dem.

Luft (tvilling, vægt, vandbærer) Måne har tendens til altid at være lidt i ubalance, da det er følelsernes planet og det mentale element, som forenes her – og det er ikke nemt. Luft Måner søger forklaringer. Luft Måners svaghed kan være at intellektualisere deres følelser.

Ild (vædder, løve, skytte) Måner er begejstrede og entusiastiske. De kan ryge i vejret i vrede, men de falder hurtigt ned igen. Og de bærer ikke nag. De har meget energi og kan lide at bruge sig selv. Ild Måners udfordring kan være tålmodighed.

Vand (krebs, skorpion, fisk) Måner er følsomme, men kan have tendens til selvmedlidenhed. Vand Måners udfordring er at finde ord for deres følelser. Vand Måner vil have lov til at leve deres følelsesmæssige proces igennem, og de vil gerne mødes på et bestemt tidspunkt, som er lige før deres følelsesmæssige proces topper. Ellers vil de ofte ikke være interesserede – “neeej, der er ikke noget galt…”

Jord (tyr, jomfru, stenbuk) Måners udfordring er at tage sig tid til at mærke efter, hvordan de har det. Da de har tendens af at være optaget af alt det praktiske. Jord Måner er gode til at håndtere kriser, da de kan tilsidesætte deres følelsesmæssige reaktioner til et senere, mere passende tidspunkt.

 

Måners samspil 

Nogle Måne positioner fungerer bedre sammen end andre. Dog er intet forhold selvfølgelig umuligt – hvis I vælger at arbejde på det.

Det kan være en fordel for et par at have samme Måne element i fredstid, for her forstår de hinanden godt, og det går jo fint. Mens i krigstid bliver det et problem, fordi de har samme udfordringer.

Hvis et par har deres Måner i forskellige elementer, kan de have svært ved at tale sammen og forstå hinanden. Til gengæld kommer de til forholds-bordet med forskellige styrker og svagheder, så de kan komplementere hinanden.

Vil du kende dit Måne element, så lær at lægge dit eget horoskop: tilmeld dig inspirationslisten og få min gratis e-bog, hvor du lærer det. Gør det længere nede på siden.

 

Månens aspekter – Månen og andre planeter

Muligvis kan du ikke kende dig selv i beskrivelsen af din Måne position. Dette vil oftest skyldes Månens aspekter, altså hvilke andre planeter som Månen har forbindelse til. Det kan fx være en forbindelse til Pluto, som kan give en følelsesmæssig lukning, så du ikke kan mærke dele af dit følelsesregister. Eller en vanskelig hus-position, dvs. hvis Månen står i et hus, hvor det fx er svært at mærke dig selv, fx Månen i 12. hus.

 

Til slut

Alle Måne positioner kan fungere sammen – især hvis I arbejder på at udvikle jer sammen og hver for sig. Hvis I bevidstgør jeres individuelle Måne position og jeres samspil som par. Her er det muligt at tage en astrologisk konsultation for at gøre dette arbejde. Find en god astrolog her.

 

* * *

Nu er jeg interesseret i at høre fra dig: Kan Månens position måske gøre en forskel for dig og din kæreste? Eller i din søgen efter en kæreste, altså hvad du leder efter? Smid en kommentar til mig i feltet herunder. Jeg vil elske at høre fra dig.

[hcshort id=”10″]

 

Hvilket stjernetegn er du? Bliv klogere på dig selv – du er så meget mere

Kender du dit stjernetegn? Men vil du vide, hvad der fortæller langt mere, om hvem du er? Og hvad du indeholder af evner og potentiale? Måske endda snuse til, hvad meningen med dit liv er? Så hæng på lidt endnu.

 

Dit stjernetegn og Solen

På sommerens første, ekstremt solrige dage har jeg lyst til at skrive om solen. Den astrologiske sol, og Solen i dit liv. Og det er netop det, som dit stjernetegn handler om – Solen.

Jeg spurgte dig, om du kender dit stjernetegn – tja, det er jeg sikker på, at du gør! Alle (vestlige) mennesker kender deres stjernetegn, uanset om de er til astrologi eller ej.

Dit stjernetegn – dvs. om du “er fisk”, “vædder” eller et tredje stjernetegn – beskriver det sted på himlen, hvor den fysiske sol stod, da du blev født. Altså det stjernetegn, som solen stod i, når man så op mod solen og så hvilket stjernetegn, den stod i.

 

Din komplekse virkelighed

Den astrologiske virkelighed – og din virkelighed – er langt mere kompleks end en beskrivelse af din Sol alene. Det er også derfor, at du sandsynligvis ikke kan genkende dig selv fuldstændigt, eller måske endda meget lidt i beskrivelserne af dit stjernetegn (altså dit Soltegn).

Det skyldes, at dit fødselshoroskop indeholder ikke blot en planet – Solen – men hele 14 planeter! (Ja, Solen er astronomisk set en stjerne, mere om det en anden gang)

 

Solen er ganske rigtigt en meget vigtig faktor i dit liv. Solen fortæller om, hvem du er. Men lige så vigtig er:

 • Månen, som er dit temperament, dine ubevidste sider, dine følelser, den måde du reagerer på, før du når at tænke. Det er her, at det med andre mennesker, bliver svært – når du reagerer ubevidst, og dine omgivelser gør det samme.
 • Ascendanten (der afgøres af fødselstiden), der udgør din fysiske krop og din adfærd, og på et andet niveau handler om formålet med din inkarnation denne gang, dvs. hvad du er sat på Jorden for at lære i dette liv?

 

Der ud over indeholder du:

 • Din tænke- og taleevne – som repræsenteres ved planten Merkur
 • Dine værdier, dit selvværd – Venus
 • Din arbejdsevne – Mars
 • Det voksenansvar, du er nødt til at tage – Saturn
 • Det, du skal give liv til – Haumea

Og jeg kunne blive ved.

Herunder er et eksempel på et fødselshoroskop, hvor Solen (cirkel med prik i) udpeges med en gul pil. Du kan se, at Solen blot er en faktor blandt mange.

 

Så kompleks ser et menneskes virkelighed ud. Og alle fødselshoroskoper er unikke. Lige som alle mennesker er det.

 

Bliv klogere på dig selv med astrologi

Vil du bruge astrologi til at forstå dig selv bedre – hvilket er en af astrologiens største forcer – så kan du med fordel få lagt dit (fødsels) horoskop, og dermed undersøge din komplekse (astrologiske) virkelighed.

Denne virkelighed er astrologer blevet endnu bedre til at beskrive med ankomsten af 4 nye planeter i 00’erne. Vær dog opmærksom på, at kun et fåtal af astrologerne endnu benytter de nye planeters muligheder. Søg efter astrologer her. Vælg en af de nyest uddannede, Claus Houlberg selv eller spørg den astrolog, der virker som et match til dig.

Du kan også gøre som jeg selv gjorde – lære mere om astrologi. Hvis det er din interesse, så anbefaler jeg, at du læser videre her.

At følge min blog er en tredje mulighed – og det ville glæde mig at have dig her – og lære mere astrologi ad den vej. Du kan tilmelde dig listen (oppe til højre), hvor du får besked, når der er nyt blog indlæg fra min hånd.

* * *

Nu hører jeg meget gerne fra dig – men vent til du har fået nydt dagens fysiske sol! Bliver du nysgerrig efter at vide mere om dig selv astrologisk? Eller måske at vide mere om dine kære?

[hcshort id=”10″]