Skal du med på Astrologisk Mysterieskole?

Fra de indre verdener er jeg blevet inspireret til at åbne Astrologisk Mysterieskole, hvor jeg fremover vil bruge min kræfter.

Skolens fokus vil være på:

At hjælpe mennesker dybere ind i deres spiritualitet, tættere på deres sjælsformål igennem astrologien.

I forhold til, hvad jeg har skrevet om på Blomsterdeva, kan du på Astrologisk Mysterieskole forvente:

At jeg stadig vil beskæftige mig med sensitivitet og forskning i de nye planeter (udover astrologi), så du vil kunne lære om disse ting, hvis du kan mærke, at skolen er et sted for dig. Jeg forventer dog, at blomstermagien forsvinder mere i baggrunden.

Hvis du vil vide mere om skolen, så har jeg lavet en lydfil til dig – find den her. (scroll lidt ned)

Hvis du vil læse lidt mere om skolen først, kan du finde det her.

De kærligste hilsner

Charlotte

Ps. Ja, det betyder, at jeg forlader Blomsterdeva her, som jeg har elsket at inspirere dig på. Der kommer dog meget mere fra min hånd. Det bliver blot på Astrologisk Mysterieskole.

Hvis du allerede nu ved, at du vil inspireres på Mysterieskolen, så kan du skrive dig på inspirationslisten der – find den her.

Og hvis du er på inspirationslisten her på Blomsterdeva, skal du nok blive opdateret.

Jeg håber, at du følger med. 🙂

 

Livet vender tilbage til bloggen

Livet vender tilbage til bloggen – jeg vender tilbage. Og jeg skriver snart til dig.

Jeg er begejstret over, at jeg har tanker, inspiration og glæde at dele med dig igen.

Min søn og jeg er flyttet til provinsen, og jeg mærker stigende overskud – delvis i kraft af den vitalisering, som naturen og omgivelser med færre mennesker giver mig. Og delvis af afslutningen på min barsel.

 

Hvad kan du forvente?

Umiddelbart kan du forvente blog indlæg om:

 • Forskning i de nye planeters virkning (Haumea, Makemake, Eris og Ceres)
 • Den sensitive natur, som den ses i horoskopet, og hvordan den virker i sensitives liv.
 • Hvordan sensitivitet bliver en styrke (for dig, som den er problematisk for).
 • Samarbejde med de indre verdener, som jeg gør det og ser det.
 • Mine oplevelser med at samarbejde med de indre verdener.

 

Sensitive, natur tid og alenetid

Især mærker jeg blog indlæg presse på omkring min forståelse af, at mange sensitive – måske endda de fleste – undervurderer, hvor stort deres behov er for at tilbringe tid i naturen og tid væk fra andre mennesker.

De forskellige sensitiviteter giver naturligt nok forskellige behov, og det er forskellige behov, der ligger bag fx behovet for at være i naturen. Løsningen er dog for mange af de sensitive typer den samme – natur tid og/eller alene tid.

Min fornemmelse og tanke er endvidere, at de nye sensitiviteter, som vi endnu ikke kender så godt (Pluto, Eris, Makemake og Haumea) ligeledes giver behov for alene- og natur tid. Du kan forvente mere om dette snart.

 

Jeg glæder mig til at skrive til dig.

Kærligst

Charlotte

[hcshort id=”10″]

Skarp i pæren? Du er sandsynligvis særligt sensitiv

Dig, der er skarp i pæren….  Du kvikke menneske.

Du har garanteret aldrig tænkt, at du var særligt sensitiv, vel?

Medmindre du har mange af de andre sensitive evner også, som fx at kunne mærke stemninger og andre folks følelser.

Men det at være skarp i pæren er ofte en særlig sensitiv evne.

 

Særlig sensitivitet og skarpe pærer

Særlig sensitivitet astrologisk set dækker over en hel bunke fantastiske evner. Den populære medie portrættering af særligt sensitive har fokuseret på andre typer evner som fx stærk indføling. Så er det almindelige billede af, hvad en særlig sensitiv person er ret begrænset, som jeg ser det.

Men som Elaine Aron (psykologen, der skabte begrebet) siger – og astrologer også siger: Så er det et faktum, at hvis du blot har en af de sensitive evner, så er du særligt sensitiv. Også hvis du ikke kan kende dig selv i den populære skildring af sensitivitet.

 

Luft Merkur

At være skarp i pæren er dog ikke nødvendigvis en sensitiv evne.  Der er nemlig mange forskellige måder i horoskopet, som kan give dig en skarp pære. Flere af dem har med særlig sensitivitet at gøre. Nogle har ikke.

En af dem, som ikke har med særlig sensitivitet at gøre, er, hvis din Merkur, dvs. tænke- og tale evne, er præget af luft elementet. Dette giver en skarp pære og en god evne til mentalt overblik. En luft Merkur er placeret i tegnene tvillingen, vægten eller vandbæreren.

 

Uranus sensitiv

Den skarpe pære, der kommer af sensitivitet, var tidligst kendt som en Uranus sensitivitet.

Dette betød, at planeten Uranus havde en forbindelse til planeten Merkur. Dermed blev Merkurs hastighed sat op af Uranus, hvilket vil sige, at tænkningen gik hurtigere. Dermed tænkte du hurtigere. Hvilket giver en hurtigere tænke evne – det giver sig selv, ikke?

Det skal tilføjes, at andre faktorer i dit horoskop kan give andre oplevelser. Fx hvis Pluto har forbindelse til din Merkur – det kan dæmpe den kvikke mentale evne.

 

Eris sensitiv

Senere – så sent som i dette årtusind – fandt astronomer planeten Eris. Og hypotesen om Eris’ betydning siger, at den også giver en skarp pære, blot på en anden måde.

Her handler det om evnen til at gå til kernen af en sag. Man er derfor skarp til at finde ind til centrum af, hvad noget handler om.

 

Eksempel på skarp i pæren

 

I eksempel horoskopet står Merkur (øverst, afmærket med gul pil) i forbindelse (aspekt til) med den nye planet Eris (nederst, afmærket med gul pil).

Dermed er klienten skarp i pæren – han er Eris sensitiv på tankeplan, dvs. han har evnen til at gå til kernen af en sag med det samme.

Samtidig står Merkur i et ild tegn – skytten. Så klienten er sandsynligvis meget skarp i pæren (tænkningen går også hurtigt i ild tegn), og er begejstret i sin tale (skytten).

***

Afslutningsvis kan man også vende det om og sige: At hvis du er særligt sensitiv, så er du muligvis skarp i pæren.

 

 

Ønsker at vide mere om særlig sensitivitet astrologisk set, kan du gratis få mine 5 korte videoer herom.

Meld dig til inspirationslisten herunder.

 

[hcshort id=”9″]

3 overraskende grunde til det ikke er synd for dig som særligt sensitiv

Jeg hører meget ofte særligt sensitive mennesker synes, at det er synd for dem. Altså at de er særligt sensitive. (Bemærk, at jeg ikke taler om alle særligt sensitive)

Jeg er stærkt uenig – det er ikke synd.

Lad mig fortælle dig hvorfor. Der er 3 grunde – måske er de endda overraskende for dig.

 

#1 Offerroller og medlidenhed 

Inspireret af min underviser Claus Houlberg siger jeg: Hos mig får du ingen medlidenhed som særligt sensitiv (eller i nogen andre sammenhænge). Medlidenhed og offer roller gør dig passiv og fratager dig din evne til at skabe forandringer i dit liv. Og det forhindrer mig i at kunne hjælpe dig.

Jeg vil støtte dig i et mere positivt liv, derfor møder jeg dig med medfølelse, der åbner for forandring eller forvandling. Men du får ingen medlidenhed eller støtte til at blive i offer roller. Det kan og er ofte hårdt at være særligt sensitiv. Det kender jeg også selv til. Det er helt i orden at have det sådan. Men jeg vil støtte dig i at bevæge dig videre.

 

#2 Du er en ressource person

Som særligt sensitivt menneske kan du noget mere – du har nogle ressourcer, som ikke sensitive mennesker mangler (de har så andre ressourcer, men det handler indlægget her jo ikke om).

Hvad disse ressourcer er, har jeg skrevet om i andre blog indlæg, fx her.

Eller endnu bedre: Jeg har lavet 5 korte videoer om særligt sensitivitet astrologisk set. Meld dig til  inspirationslisten og se dem gratis. Gør det her.

 

#3 Skab den verden du ønsker

Som særligt sensitiv vil du ofte møde den situation, at du synes, noget mangler ude i verden. Om det er følsomhed, forståelse osv.

Eksempelvis står mange særligt sensitive i den situation ifølge min lærer Claus Houlberg, at de selv skal skabe deres job. Det er en situation, jeg selv kender. Og som giver dybt mening i mig, da de fleste jobs, som jeg hører om, ikke kan rumme særligt sensitive.

Derfor er det værd at tænke, at: Du har selv en opgave med at tilføre det, som du mener mangler i verden.

Du er sat på planeten for at være med til at skabe fremtiden.

***

Blev du overrasket? Blev du inspireret?

Del gerne, hvis du kender en, der kunne trænge til at læse det – del det på de sociale medier. Brug deleknapperne øverst.

[hcshort id=”10″]

 

Man må ikke lyve for børn – især ikke sandheds sensitive børn

Og hvorfor må man så ikke lyve for dem?

Altså, psykologerne kan sige en masse om dette, og de siger det bedre end jeg. Men astrologisk set er det en dårlig ide at lyve for Eris (dvs. sandheds) sensitive, fordi de er sensitive overfor løgn. Dvs. de kan mærke, når du lyver.

 

Eris – sandhedsplaneten

Dværgplaneten Eris er en af de 4 nye planeter i det astrologiske rum. Eris er nyopdaget, navngivet i 2006 og fysisk beliggende længere ude end Pluto. Dvs. den er kendt som en plutoide.

Den astrologiske betydning af Eris er stadig under afsøgning, men teoretisk arbejdes der på Astrologisk Akademi med en tydning af Eris som den nye hersker i tegnet Vægten (Venus forlader dermed tegnet).

Eris har betydning som sandhedssøgeren.

 

Eris og sensitivitet

Teoretisk arbejdes der med en hypotese om, at alle de transsaturnske planeter giver forskellige typer særlig sensitivitet (læs mere her).

Eris giver en type sensitivitet, der handler om sandheden, dvs. er du Eris sensitiv, så kan du mærke, om noget er sandt eller falsk. Dermed kan du mærke, om mennesker lyver for dig.

Der er selvsagt forskel på, hvilket niveau du er sensitiv på – om det er fysisk, følelsesmæssig eller tankemæssigt.

 

Eksempel på Eris sensitivitet

Herunder kan du se et eksempel på et menneske, der er Eris sensitiv. Eris er symbolsk vist som “Venus tegnet med en streg gennem cirklen”, og den er udpeget med den gul pil til højre.

Personen er Eris sensitiv følelsesmæssigt, da pilen til venstre udpeger Månen. Personen er også tankemæssigt sensitiv, og sandsynligvis også fysisk sensitiv (selvom dette ikke er vist). Dermed kan denne person siges at være “en menneskelig løgnedetektor”.

Han vil kunne mærke, om noget er sandt eller ej.

Dermed vil han sandsynligvis ofte have en oplevelse af at være upopulær, for han vil også sige, når noget ikke er sandt i hans oplevelse. Og dette er i mange sammenhænge upopulært.

 

Og hvorfor er det så, du ikke må lyve for de sandhedssensitive?

Fordi de afslører løgnen…

Og forestil dig lige, hvor ubelejligt det kan blive.

Mere vigtigt er det i min opfattelse, at hvis det er dine sandhedssensitive børn, du lyver for, så forvirrer du dem. Her kan psykologien igen sige ting bedre end jeg – men forestil dig et barn, der i sig selv oplever en ting, men hører dig sige noget andet. Det fører til et barn, der ikke stoler på sig selv og sin egen virkelighedsopfattelse.

Så en anden grund til, at du ikke må lyve for disse børn (eller nogen børn) er, at de kan komme til at føle sig forkerte mm.

 

Er du eller dine børn Eris sensitiv/e?

Vil du vide, om du er Eris sensitiv? Eller om dine børn er?

Jeg anbefaler en konsultation hos en god astrolog, der arbejder med sensitivitet, hvis du vil vide mere. Find din astrolog her.

Senere kommer jeg med produkter, der kan lære dig selv at se dette – meld dig til inspirationsmailen og få adgang til dem, når de er klar. Meld dig til i boksen herunder.

 

Nåe ja, og så er der det der med julemanden – er det løgn at fortælle det til børn?

Lige præcis her synes jeg faktisk, at det er helt ok. 🙂

***

[hcshort id=”10″]

 

Kender du mennesker der bare får dig til at føle dig godt tilpas?

Kender du de der mennesker, der bare får dig til at føle dig godt tilpas? Når du går efter jeres – måske korte – møde, så føler du dig ovenpå, glad eller veltilpas?

Måske undrer du dig – hvordan gør hun det? Måske tænker du blot – “hun er også dejlig, hende Helle”. Ofte har du mødt et menneske, der er kropsligt Neptun sensitiv – et menneske, der er naturlig healer.

 

De naturlige healere – kropsligt Neptun sensitiv

De naturlige healere kan slet ikke lade være med at heale. De healer på deres omgivelser, der hvor de er. Og det er ofte en ganske ubevidst process – det er noget, som bare sker.

Hvis man er kropsligt Neptun sensitiv, er man åben i konstant energi udveksling med sine omgivelser. Så healeren sender energi fra de æteriske planer videre til mennesker, som healeren er i nærheden af. Det er derfor, at du kan føle dig genopladet og healet efter samvær med et sådant menneske.

 

Kropsligt Neptun sensitiv – et eksempel

Denne type sensitivitet ses ved, at der er forbindelse (aspekt) mellem planeten Neptun og en planet i 1. hus. Eller ved at Neptun står i 1. hus.

I dette eksempel er der aspekt mellem Haumea i 1. hus (stående på ascendanten) og Neptun. Begge planeter er markeret med gule pile. Aspektet er et kvadrat, hvilket betyder, at det er en svær sensitivitet for horoskop indehaveren at håndtere. Healingen af andre mennesker sker dog helt uafhængigt af, hvorvidt horoskop indehaveren kan have problemer med sensitiviteten.

 

Tip til dig: Nu, hvor vi er nået den potentielt hårde december måned, kan det anbefales at finde en naturlig healer at hænge lidt ud med, så du kan blive genopladet. 🙂

 

Er du kropsligt Neptun sensitiv?

Hvis du vil finde ud af, om du selv er kropsligt Neptun sensitiv, kan du enten tage en konsultation hos en god astrolog. Find din astrolog her.

Du kan også se min video om Neptun sensitivitet – måske kan du mærke, om du er kropsligt Neptun sensitiv. Du får adgang til videoen ved at tilmelde dig inspirationsmailen herunder:

[hcshort id=”10″]

 

5 effektive nøgler til at forstå dit barn bedre med horoskop tydning

Som forælder er det ens store ønske at kunne hjælpe sit barn igennem livet på bedste vis. Der er mange måder at gøre det på – og mange måder at finde hjælp til det på.

En god måde er at forstå sit barn bedst og dybest muligt. Dette er horoskop tydning en effektiv mulighed til, da der her ses direkte på barnets* medbragte “gavepose”, som horoskopet er.

Der er forskellige måder at skabe denne forståelse med horoskopet som redskab. Herunder tager jeg fat i de 5 – i mine øjne – bedste.

 

De 5 effektive nøgler i horoskopet

 • Fødselshoroskop tydning – hvilke evner og udfordringer har dit barn? Og dermed hvordan kan du hjælpe det?
 • Måne – hvilke temperamenter har dit barn og du?
 • Synastri – hvordan påvirker i hinanden?
 • Sol-Måne – har I kendt hinanden i tidligere liv?
 • Sensitivitet – er dit barn sensitivt?

 

Barnets fødselshoroskop

Dit barns fødselshoroskop er et visuelt symbol på, hvilke evner og udfordringer som dit barn har med sig i dette liv. Gennem en tolkning kan astrologen hjælpe dig til at forstå, hvad dit barn indeholder, hvilke muligheder og udfordringer, det har.

 

Temperamenter – Måne samspil

Månen i barnets horoskop er vigtig at forstå, fordi det er barnets temperament (Månen symboliserer også på den ene side miljøets påvirkning af barnet og og på den anden side moderen, men dette bliver et andet blog indlæg). Temperamentet er der, hvor mennesker reagerer, før de når at tænke. Og er derfor der, hvor vi oftest løber ind i hinanden negativt.

Børn lever i deres Måne, og derfor er det vigtigt for dig at forstå denne side af dit barn.

Ligeledes er det vigtigt at forstå, hvordan I påvirker hinanden Måne-mæssigt – dvs. der, hvor I handler ubevidst og umiddelbart. Dette er en del af synastri tolkning.

 

Hvordan påvirker I hinanden – Synastri

Ved brug af dit barns og dit fødselshoroskop kan det ses, hvordan I påvirker hinanden som mennesker. Og dermed kan det ses, hvordan du bedst kan hjælpe dit barn igennem livet. Det kan ses både, hvordan I påvirker hinanden negativt og positivt. Denne viden er for en forælder guld værd.

Billedet herunder viser en synastri – altså hvordan I påvirker hinanden.  Rent teknisk lægger man de to horoskoper sammen, dvs. det ene horoskop lægges oveni det andet. Inderst i cirklen er det ene fødselshoroskop, mens udenom cirklen er det andet horoskop sat.

 

Karma – kender I hinanden fra tidligere liv?

Det er nogen gange muligt at se, om I har kendt hinanden fra tidligere liv i horoskopet. En klassisk kombination er en Sol-Måne forbindelse i en synastri mellem to mennesker. Dvs. eksempelvis hvor din Sol falder sammen med dit barns Måne, når de to horoskoper lægges oveni hinanden. (der findes naturligvis flere kombinationer end Sol-Måne, der viser en sådan relation – dette er blot klassiske)

Hvis I har kendt hinanden i tidligere liv, har I sandsynligvis noget karma på spil overfor hinanden. Jeg kender ikke til en horoskop tydnings teknik, der kan sige mere om denne karma. Men det er værdifuld viden for dig som forælder, at det er sådan.

 

Er dit barn sensitivt?

Dit barns horoskop afslører, om og hvordan dit barn er sensitivt. Hvis det er det.

Med udgangspunkt i dit barns horoskop, kan dit barns sensitivitet ses meget præcist. Dermed kan du få hjælp til at håndtere dit barns sensitive sider. Og til at kunne guide dit barn til selv at kunne håndtere sin sensitivitet.

Hvis du vil udforske sensitivitet astrologisk set, kan du se blog indlægget her, eller melde dig til min inspirationsmail og få mine 5 videoer om dette. Tril lidt længere ned og tilmeld dig, hvis du mærker lysten til det.

 

Få hjælp til forståelse af dit barn med horoskop tydning

Claus Houlberg laver brugbare synastri tolkninger af dit barn og dit horoskop. Vær dog opmærksom på, at du skal have tolket dit eget horoskop hos ham først, før han laver synastri. Find ham på linket herunder.

Eller en anden astrolog, der tiltaler dig. Find din astrolog her

*Bemærk, du kan kun få lavet disse tydninger af dit barns horoskop, så længe barnet er under 18 år. Derefter er barnet (den unge voksne) myndig, og tydninger kan kun ske ved barnets tilstedeværelse og samtykke. (Forskellige astrologer har selvfølgelig forskellige holdninger)

***

[hcshort id=”10″]

 

Ny type særlig sensitivitet – den nye planet Haumea

Planeten Haumea er en af de nyest opdagede dværgplaneter.

Den er navngivet i september 2008. Ved dens navngivelse gik ind i menneskehedens kollektive bevidsthed, og vi fik dermed bevidst adgang til Haumeas energi. Indtil da havde Haumea fungeret på et ubevidst kollektivt og individuelt bevidsthedsplan.

Haumeas astrologiske betydning er under udforskning af astrologer. En udforskning der ventes at tage op til de næste 10 år. Det er en utrolig spændende proces, som jeg selv har kastet mig ud i – jeg skrev mit afgangsspeciale fra Astrologisk Akademi om Haumea og særlig sensitivitet.

Dette blog indlæg tager afsæt i mit speciale.

 

Haumea – den nye pige i klassen 

Planeten Haumea ser fysisk sådan ud – lidt ellipse formet. Mens den mytologiske afbildning af Haumea kan se sådan ud.

Haumeas astrologiske symbol er foreløbigt foreslået (af Claus Houlberg) til:

 

Nye planeter  og deres betydning

Når en ny planets astrologiske betydning skal fastslås, er der flere niveauer at tage fat i:

 • Den mytologiske symbolik bag navnet, som planeten gives.
 • De begivenheder, der sker i samtiden, ved plantens opdagelse og navngivelse.
 • Tolkningsmæssig erfaring, dvs. astrologens benarbejde med at tolke massevis af horoskoper og holde det op mod klientens oplevelse af eget liv.
 • Et teknisk astrologisk punkt mere, som jeg ikke vil gå ind her. Hvis du vil vide mere, kan du følge med i Astrologisk Selskabs blad Astrologikon.

 

Haumea – liv og død

Tydningsmæssigt – med udgangspunkt i ovennævnte punkter til undersøgelse – ser Haumea ud til at have med liv og død at gøre.

Mytologisk er planeten Haumea navngivet efter den Hawaianske gudinde for fødsler. Denne gudinde har en særlig evne til at give liv ud af alle kropsåbninger, dermed er hun utroligt fertil.

Haumeas betydning har med både det livgivende og døden at gøre. Hvor Haumea fjerner det, som står i vejen for, at liv kan komme til, dvs. hun fjerner døde former.

Haumeas placering i dit horoskop viser, hvor du skal give liv, og hvordan du skal det.

Hvis du vil vide mere om, hvor Haumea er placeret i dit eget horoskop, kan du tilmelde dig min inspirationsmail nederst i blog indlægget. Du får som gave en e-guide, der lærer dig at lægge din eget horoskop (selv horoskop tegningen) – med de nye planeter, herunder Haumea.

 

Særlig sensitivitet og Haumea

Den nuværende hypotese om Haumeas betydning indbefatter en tese om, at den giver særlig sensitivitet på linje med de andre trans-saturniske planeter (hvis du ønsker at vide mere om sensitivitet astrologisk set, kan du se dette blog indlæg).

Dette undersøgte jeg i mit speciale med udgangspunkt i flere klient horoskoper.

Min konklusion er, at tesen ser ud til at være rigtigt.

 

Haumea – en evne til at mærke liv og arbejde med liv

Jeg undersøgte specifikt kropslig sensitivitet og Haumea.

Kropslig Haumea sensitivitet ser ud til at give en fysisk evne til at mærke liv eller mangel på liv (dvs. død) omkring sig, og en evne til at arbejde med at give liv. Den giver også et behov for at være steder, der indeholder liv (i modsætning til døde tilstande/steder).

Dermed er kropsligt Haumea sensitive også ofte glade for at være i naturen, da den indeholder en stor mængde liv.

 

Haumea – et eksempel på kropslig Haumea sensitivitet

Her ses et eksempel på en person, der er kropsligt Haumea sensitiv: Den gule pil udpeger planeten Haumea, der står sammen med ascendanten (i konjunktion), hvilket giver denne type sensitivitet.

Tydningsmæssigt virker dette korrekt, da personen oplever en særlig evne til at mærke liv eller mangel på liv omkring sig, og ligeledes en evne til at arbejde med det livgivende.

 

Haumea sensitivitet og Neptun – hvordan det kan opleves

Personen fra eksemplet oplever en evne til at mærke i blomster og planter, hvor megen og hvilken type energi er er i dem på et givent tidspunkt i deres vækst cyklus. Dette er utroligt brugbart for hende, da hun laver blomsterremedier, og dermed ved præcis hvornår det er bedst at lave et blomsterremedie på en given blomst eller plante. Personen oplever, at hun kan scanne en blomst’ energi niveau, når hun går forbi den.

Dette er sandsynligvis en kombination af den kropslige Haumea sensitivitet og en forbindelse mellem Haumea og Neptun, hvor Neptun giver en scanne-effekt.

 

Viden om Haumea

Hvis du vil vide mere om Haumea og/eller de andre nye planeter, kan du følge med her på bloggen. Jeg fortsætter med at forske i de nye planeter – især efter min tilbagevenden fra barsel i 2016.

Vil du se Haumeas placering i dit eget horoskop? Tilmeld dig herunder og få e-guiden, der kan hjælpe:

[hcshort id=”10″]

 

Er du særligt sensitiv uden at vide det?

Særlig sensitivitet bliver stadig mere kendt og omtalt i medierne. I min bog er det fantastisk – men det er dog også nødvendigt at få udbredt et nuanceret kendskab til særlig sensitivitet. Som det er er nu, vises der oftest kun et lille udsnit af den særlige sensitivitet. Og derfor er der en del mennesker, som er særligt sensitive, som ikke ved, at de er det.

Dette kan især ses i den astrologiske forståelse af særlig sensitivitet, hvor det er muligt at beskrive særlig sensitivitet mere nuanceret end den psykologiske tilgang kan.

 

Mulige årsager til at du ikke ser dig selv som særligt sensitiv

4 hovedårsager til, at du måske ikke oplever dig som særligt sensitiv (selvom du er det):

 • Du kan ikke mærke din sensitivitet.
 • Du er en anden type, end den populære fremstilling i nyheds- og de sociale medier.
 • Du er en af de mere “nemme” typer sensitiv.
 • Den sensitive rolle kan være “taget” i dit parforhold/din familie/omgangskreds.

(Selvfølgelig kan der være andre årsager.)

 

Du kan ikke mærke det

Planeten Pluto kan skabe nedlukning, så du ikke kan mærke en del af dig selv. Dette kan også gælde for din sensitive side. Hvis du har sådan en aflukning, kan du få stor glæde ud af at arbejde med at åbne for den side af dig selv.

Om du har en sådan nedlukning på en side af dig selv, kan en horoskop tydning afsløre. Du kan finde en god astrolog, der kan hjælpe dig videre her.

 

Du er en anden type

Den type, som har været meget omtalt i nyheds- og sociale medier er den sarte følsomme type. Det er heldigvis ved at ændre sig med øget fokus på området. Men hvis du mest har hørt om den sarte, indfølende type, og du er mere præget af de andre typer sensitivitet – så har du muligvis ikke kunnet genkende dig i beskrivelserne af særligt sensitive.

Astrologisk set, hvis du blot har et af de sensitive træk, så er du særligt sensitiv. Og det kan fx være Eris-Merkur sensitivitet, der giver en skarp intelligens, der giver evnen til at gå direkte til kernen af en sag.

 

Du har en “nem” type sensitivitet

Du har muligvis en af de “nemmere” typer af sensitivitet, som samfundet sætter pris på, og som derfor er nemmere at have. Dette kan være Uranus-Merkur sensitiviteten, der giver øget intelligens. Med denne type er du godt begavet, som det omkringliggende samfund giver dig point for. Men du er samtidig særligt sensitiv.

 

Den sensitive rolle er “taget”

Måske er din baggrund, at du kommer fra en familie, eller du har valgt at leve i parforhold, hvor den sensitive rolle er “taget”. Dermed er der ikke plads til, at du kan være eller mærke din særlige sensitivitet. Dette kan være en ubevidst psykologisk “aftale”, som der er indgået i familien eller parforholdet.

Læs mere i Elaine Arons bog om kærlighed mellem særligt sensitive, hvor der kastes lys over parforholdet og særlig sensitivitet psykologisk set. Hun går her dybere ind i den type aftaler.

 

At kende til din sensitivitet er en fordel

Det vil sandsynligvis være en fordel for dig at finde ud af, at du er sensitiv, fordi:

 • Du får større selvindsigt. Livet bliver bare bedre og for det meste nemmere, jo bedre vi kender os selv.
 • Du kan få redskaber til at håndtere din/e særlige type sensitivitet, og hver type kræver sit. Selv den “nemme” type Uranus-Merkur sensitivitet kræver sit, da den giver tendens til stres.
 • Du kan tage plads med din egen sensitivitet og din egen måde at være sensitiv på, hvis du ønsker det. I familien, i parforholdet, hvor du end er.

 

Du kan se videoen om sensitivitet astrologisk set her, hvis du ønsker at snuse mere til dette emne.

 

* * *

Nu vil jeg elske at høre fra dig: Er du blevet i tvivl om, hvorvidt du er særligt sensitiv? Tænker du nu, at du måske er særligt sensitiv? Og kunne du bruge redskaber til at håndtere dette? Smid en kommentar i feltet herunder. Jeg vil elske at høre fra dig.

[hcshort id=”10″]

Haumea – en af de nye planeter der opgraderer dig til fremtiden

Dværg planten Haumea er en del af opgraderingen til fremtiden – der er kommet 4 nye dværgplaneter til det astrologiske univers siden 2006. Denne opgradering betyder, at du får et “nyt” horoskop, og erfaringen so far viser mere præcise tolkninger, ikke større forvirring pga. flere planeter, som man ellers godt kunne tro.

Ugens korte video blogindlæg spørger: Hvilke betydninger har Haumea? Hvad betyder Haumea for dig?

Det lovede link til videoen om særlig sensitivitet astrologisk set – find det her.

Er du blevet nysgerrig på Haumeas placering i dit eget horoskop, kan du finde programmer (Horoscope Live Editor eller astro.com) til at lægge dit “nye” horoskop her. Haumeas astrologiske symbol er foreslået til at se sådan ud:. Og bruges indtil videre i programmet Horoscope Live Editor.

Hvis du gerne vil have meget mere viden om Haumea og de andre nye dværgplaneter – så følg med her. Du kan skrive dig på listen oppe til højre og få besked, når der er nye blog indlæg.

* * *

Nu hører jeg rigtigt gerne fra dig. Er du interesseret i de nye planeter? I Haumea? Og hvad der sker med dit eget horoskop? Smid en kommentar til mig herunder. Jeg vil elske at høre fra dig.

Og hvis du kunne bruge indlægget, så husk at like og dele det, så dine venner også kan blive inspirerede.

[hcshort id=”13″]